Nu zéér actueel: EML/EED is uw ketelruimte volgens de norm geisoleerd?
Isoleer CV appendages en CV Leidingen Bij appendages (flenzen en afsluiters en andere onderdelen van een warm- of koud watercircuit) en kale leidingen gaat warmte verloren.
Appendages en/of leidingen isoleren is rendabel in gebouwen en in installaties met een langdurige warmtevraag (bijvoorbeeld kantoorpanden, zorginstellingen, zwembaden, sporthallen) en in warm tapwater installaties.
Om de warmteafgifte bij appendages tegen te gaan kan een ‘isolatiematras’ op maat worden gemaakt.
Met haak en draad of klittenband wordt de isolatie op zijn plek gehouden en kan voor het onderhoud eenvoudig worden verwijderd. Voor het isoleren van appendages is vaak maatwerk nodig, waardoor de kosten hoger zijn dan voor het isoleren van leidingen.

Desondanks verdient deze maatregel zich in korte tijd terug. CO2 reductie Besparing op brandstoffen voor verwarming. Financiële aspecten De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en daarom staat het isoleren van Appendages en leidingen dan ook in de lijst van EML/EED. Dit is een verplichte maatregel opgelegd vanuit de overheid en wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst.
Boetes voor het niet uitvoeren van de erkende maatregelen kunnen oplopen tot € 25.000,00. Ter indicatie: Voor een middelgrote ketelruimte met 15 appendages en 20 meter leiding kan een besparing gehaald worden van circa 2500 m3 gas. De gasprijs ligt ongeveer op €0,60 – €0,65 / m3. Dan levert het isoleren van deze ketelruimte ongeveer €1.500,00 per jaar op.


Bij onze offerte zal naast de investering altijd een indicatie van besparing worden gegeven. Insulsystems BV. maakt voor bestaande projecten vrijblijvend een kosten- en batenanalyse van de nog te isoleren appendages en leidingen van een installatie (stoom, centrale verwarming en/of warm water). Als de appendages of leidingen deel uitmaken van een procesinstallatie, komt deze in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).