+31 85 – 130 92 02 info@insulsystems.nl

Energie Investeringsaftrek

Insultras® Services by Insulsystems BV.

Binnen Insulsystems bieden we diverse services voor onze klanten voor de productgroep Insultras® Isolatie Matrassen.

Energie Investeringsaftrek (EIA):           Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling, dus geen subsidie. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag  van deze investeringen een extra bedrag afgetrokken worden van de winst. Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2021 is de aftrek 45,5%. Deze maatregel levert dus gemiddeld 11% voordeel op.
Uiteraard gelden voor deze fiscale aftrek voorwaarden door de Overheid / Belastingdienst geteld.

Voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel met een maximum van €124.000.000.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst.. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/RVO-Energielijst-2021-v2.pdf
  • Voor het bedrijfsmiddel is geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk te krijgen.

Ondernemers dienen de EIA binnen 3 maanden door te geven aan RVO en de toegekende EIA vermelden in de belastingaangifte.

Wij werken samen met diverse partners welke op het gebied van investeringen in energiemaatregelen heel goed op de hoogte zijn van de aftrekregelingen. Graag verwijzen wij u door naar deze partners of geven wij met uw toestemming uw gegevens verder met een duidelijke verwijzing naar uw vraagstelling.

Uiteraard kunnen onze Insultras® Isolatiematrassen een onderdeel zijn van de energiebesparende maatregelen welke u binnen uw bedrijf wilt nemen. Het is goed mogelijk dat uw investering in Insultras® isolatiematrassen voor een Energie Investeringsaftrek onder voorwaarden in aanmerking komt.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Insultras® Services van Insulsystems BV.