+31 85 – 130 92 02 info@insulsystems.nl

Thermografisch onderzoek

Energiebesparing door middel van Insultras® isolatiematrassen by Insulsystems BV

Binnen Insulsystems bieden we diverse services voor onze klanten voor de productgroep Insultras® Isolatie Matrassen.

 

Insultras® Thermografisch Onderzoek:

Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen on-site Thermografisch onderzoek doen door middel van warmtebeelden met onze FLIR® warmtebeeldcamera. Met dit Thermografisch onderzoek kunnen we exact aantonen waar uw warmtebruggen zitten, waar de isolatie faalt of juist waar de isolatie goed is aangebracht. Mede door dit onderzoek krijgen we een juist beeld van de isolatiesituatie, de temperatuur-grenzen van de locatie en dus zijn wij in staat u een gedegen advies te geven over te nemen maatregelen en tevens een advies over te gebruiken materialen voor de isolatie-oplossing.
Na Thermografisch Onderzoek zal er altijd een rapport worden opgesteld met beeldmateriaal en met onze bevindingen en dit zal met de klant worden besproken.

Insulsystems heeft voor vele klanten thermografische onderzoeken gedaan. Na rapportage komen wij graag voorbij om onze bevindingen met u te bespreken en mogelijke oplossingen of te nemen maatregelen aan te dragen.
Vaak zijn klanten zich niet bewust van het energieverlies door slechte isolatie. Ons onderzoek kan u inzage geven in de staat van uw isolatie, welke zeker op de Petrochemische installaties of in een Energiecentrale vaak moeilijk zichtbaar is door metaal-jacketing over bestaande isolatie.
CO2 reductie is een begrip wat niet meer uit de wereld is weg te denken en wij zijn graag bereid om u te ondersteunen met oplossingen en maatregelen om al dan niet aan verplichte maatregelen vanuit de overheid te voldoen en om het terugdringen van energieverlies en bijbehorende kostenbesparingen met u te realiseren.

Als u interesse heeft in een thermografisch onderzoek, neemt u dan graag contact met ons op. Wij zullen een uitgebreide inventarisatie doen en u infomeren over de mogelijkheden en kosten.
Over het algemeen kan een thermografisch onderzoek op korte termijn worden ingepland en komt één van onze gespecialiseerde medewerkers bij u langs.